Direct naar menu

Disclaimer

De naam van DOS Games Archive, afbeeldingen, HTML en alle andere gerelateerde inhoud kunnen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Alle spellen die op deze site zijn vermeld of waar naar gelinkt wordt, zijn het intellectuele eigendom van hun respectieve houders. Andere handelsmerken die op de site worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve houders.

De auteur van deze webpagina's wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, en zonder beperking tot, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor elk doel vermeld door een spel, programma of site, vermeld op of gekoppeld aan, deze pagina's.

Bovendien aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook (zowel direct als indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van een programma of bron die wordt vermeld, inclusief deze website zelf en alle gerelateerde inhoud.

U kunt ook ons privacybeleid bekijken. Neem contact met ons op indien u vragen en/of opmerkingen heeft.